Chuyên trang về sóng Elliott|Fibonacci

icon-skype
phattanpham
icon-mail
info@dubaothitruong.vn

Thị Trường Tiền Tệ

Chart of Day: EURUSD mẫu hình Ending Diagonal sắp kết thúc?

EURUSD hồi phục mạnh kể từ đầu năm 2017 cho tới nay, tuy vậy, phân tích sóng Elliott với mẫu hình sóng khá giống Ending Diagonal có thể mang lại cơ hội đầu tư tiềm năng với mẫu hình này.

Elliottwave Chart-Phân tích USDCAD

USDCAD hồi phục với mẫu hình 3 sóng (đánh dấu A-B-C màu đỏ trên hình) có tên Zigzag. Mẫu hình 3 sóng là mẫu hình điều chỉnh đồng nghĩa xu hướng chính của USDCAD từ 05/05/2017 vẫn chưa kết thúc.

Các thuật ngữ tài chính hay

Viết tắt của London Interbank Offer Rate là một benchmark thể hiện lãi suất mà một bank charge phí một nhà bank hoặc tổ chức tín dụng khác khi đối tượng này muốn vay eurodollar tại ngân hàng của họ...