icon-skype
phattanpham
icon-mail
info@dubaothitruong.vn

Tìm hiểu

Thị trường phái sinh ở góc nhìn sóng Elliott: Điểm quay đầu?

Ngày đăng: 07-12-2018

Đồ thị VN30F1M 15phút cho thấy giá đi lên trong kênh giá tăng ngắn hạn kẻ từ cuối tháng 10 (ngưỡng 860 điểm).

Đếm sóng Elliott, VN30F1M tạo mẫu hình sóng hiệu chỉnh (corrective wave) dạng Double Zigzag (đánh dấu W-X-Y). Đây là sóng hiệu chỉnh của nhịp giảm từ đầu tháng 10 có dạng sóng đẩy (đánh dấu 1-2-3-4-5).

Vì vậy, nhịp hồi phục từ đầu tháng 11/2018 vẫn là nhịp hồi phục trong xu hướng giảm. Mục tiêu của sóng hồi dạng Double Zigzag là vùng 918-920 điểm tương ứng cận trên của kênh giá tăng.

Các bài viết khác

Phân tích mới nhất