icon-skype
phattanpham
icon-mail
info@dubaothitruong.vn

Tìm hiểu

Thị trường phái sinh 29/02/19 ở góc nhìn sóng Elliott: Sóng 4 pullback

Ngày đăng: 28-02-2019

Đồ thị giá Intraday hợp đồng tháng gần nhất VN30F1M cho thấy nhịp điều chỉnh hiên tại là sóng 4 của 5 sóng theo lý thuyết sóng Elliott. Sóng 4 hiệu chỉnh theo dạng Zigzag (theo quy luật hoán đổi khi sóng dạng sideway dạng Flat) đã về lại vùng hỗ trợ quan trong gồm 38.2% và đường trendline hỗ trợ. Sóng 5 sẽ hình thành từ vùng giá hiện tại quanh 897-899 điểm (vùng đảo chiều).

Các bài viết khác

Phân tích mới nhất