icon-skype
phattanpham
icon-mail
info@dubaothitruong.vn

Tìm hiểu

Phân tích chỉ số VN30-Index-Chiến lược trading Equite Index Future tuần 8-12/01

Ngày đăng: 07-01-2018

Người viết sử dụng chỉ số VN30-Index để phân tích với mục đích khuyến nghị trading thị trường phái sinh theo chỉ số VN30-Index. Thực tế, chỉ số VN30-Index và chỉ số VN-Index hoàn toàn giống nhau về trend.

Đếm sóng Elliott chỉ số VN30-Index

Sử dụng sóng Elliott, Tấn Phát có thể đếm VN30-Index đang ở sóng 5 (sóng (5) trên hình) của sóng 3 màu đỏ.

Sóng 5 này có thể tạo thêm 1 nhịp tăng lên vùng1015-1030 điểm trước khi kết thúc. Vùng này trùng với kênh giá trên vẻ từ đỉnh sóng (3) chuẩn theo cách sử dụng đường kênh giá với đếm sóng Elliott.

Các tín hiệu phân kỳ giá xuống từ RSI so với đỉnh sóng (3) củng ủng hộ cách đếm sóng này.

Chiến lược đầu tư Future VN30-Index tuần 8-12/01/2018

Chiến lược Long (ngắn hạn!) ăn theo sóng (5) được ưu tiên đầu tuần 8-12/01.

Nhà đầu tư có thể quan sát chỉ số vùng giá 1015-1030 điểm của VN30-Index khả năng tạo đỉnh sóng (5) của sóng 3 màu đỏ. Sóng 4 là cơ hội để short sell.

Chiến lược

Long/Short

Giá vào

Mức chốt lời

Dừng lỗ

VN30F1801

Long

1004-1006

>=1024

<1000

Các bài viết khác

Phân tích mới nhất