icon-skype
phattanpham
icon-mail
info@dubaothitruong.vn

Tìm hiểu

Mẫu hình sóng Flat đang hình thành trên VN30-Index

Ngày đăng: 29-07-2018

VN-Index đang tạo mẫu hình sóng Elliott có tên Flat. Mẫu hình sóng Flat là mẫu hình sóng điều chỉnh A-B-C có cấu trúc tương ứng 3-3-5. Sóng B của mẫu hình này đã kết thúc tại 870 điểm khi giá đã break lên trên trendline kháng cự.

Giá đang tăng ở sóng C của mẫu hình. Sóng C có cấu của sóng đẩy impulsive wave 5 sóng với mục tiêu về lại 1,000. Với cách đếm sóng này, VN30-Index sẽ tăng mạnh khi đang ở sóng 3 của sóng C này.
Cấu trúc của một sóng Flat (ở đây là một Flat điều chỉnh trong xu hướng tăng)

Các bài viết khác

Phân tích mới nhất