icon-skype
phattanpham
icon-mail
info@dubaothitruong.vn

Tìm hiểu

Dự báo xu hướng Q1/2018 của Vn-Index, điều chỉnh về dưới 1000?

Ngày đăng: 04-02-2018

VN-INDEX khung thời gian Tuần, dự báo mục tiêu sóng III lớn màu đỏ

VN-INDEX và các chỉ số thị trường Việt Nam bước vào con sóng đẩy khá mạnh bắt đầu từ đầu 2016 cho tới nay. Để định vị thị trường thì sóng Elliott là kỹ thuật duy nhất có thể xác định và dự báo được xu hướng. Đếm sóng Elliott, VNINDEX đang ở sóng III màu đỏ (bắt đầu từ 2017). Sử dụng vùng hội tụ của Fibonacci giúp xác định sóng III màu đỏ dự phóng mục tiêu rơi vào 1116-1140 điểm.

Do mẫu hình sóng khá rõ kết hợp với thước đo Fibonacci, vùng 1116-1140 điểm sẽ là vùng cản mạnh với dự báo sóng III màu đỏ sẽ kết thúc từ vùng này. Sóng IV dự kiến kéo VN-Index về dưới vùng 1000 điểm với mức cụ thể là 940 điểm tương ứng sóng IV màu đỏ điều chỉnh 38.2% sóng III màu đỏ. Đây vẫn là mức điều chỉnh hợp lý và xác suất cao (hình dưới). Về timeline, sóng II màu đỏ điều chỉnh mất 34 phiên giao dịch, sóng IV dự kiến cũng sẽ điều chỉnh khoảng thời gian tương đương sóng II. Sóng IV là một sóng điều chỉnh sau khi kết thúc, VN-INDEX dự báo sẽ tăng ở sóng cuối sóng 5.

Dự báo độ sâu sóng IV điều chỉnh

Các bài viết khác

Phân tích mới nhất